В Ім’я Моє, що височіє над усіма іменами

Хвала і слава належать Господу Імен і Творцю небес – Тому, хвилі Чийого океану Одкровення вирують перед очима народів світу. Сяйво Денної Зорі Справи Його проступає з-за будь-якого покрову, а Слово Його згоди недосяжне для заперечення. Ні влада гнобителя, ані деспотизм нечестивця не спроможні перешкодити здійсненню Його Задуму. Наскільки ж уславленим є владарювання Його й піднесеним панування!

Великий Боже! Хоча Його знамення оповили весь світ і яскраві, наче світло, зоріють Його докази та свідчення, та все ж видається, що невігласи не помічають їх, ба, навіть виявляють непокору. Якби ж вони вдовольнилися лише своєю протидією. Але ж ні, вони повсякчас наміряються зрубати священне Дерево Лотос. Від перших проблисків сього Одкровення уособлення себелюбства намагалися загасити Світло божественного прояву, вдаючись до тиранії та утисків. Але Бог, зупинивши їх, явив Світло се Своєю верховною владою й оберігав його силою могутності Своєї доти, поки земля і небо не засяяли його блиском і яскравістю. Хвала Йому за будь-яких обставин.

Славен будь Ти, о Господи світу й Бажання всіх народів, о Ти, хто представ під Найвеличнішим Іменем, завдяки чому перли мудрості та мовлення вийшли із мушель великого моря Твоїх знань, а небеса божественного одкровення прикрасились світлом від появи Сонця Твого лику.

Благаю Тебе тим Словом, яким справдився Твій доказ серед Твоїх створінь і збулося Твоє запевнення Твоїм, слугам зміцнити народ Твій в тому, завдяки чому лик Справи заіскриться у Твоєму царстві, хоругви сили Твоєї піднесуться поміж Твоїх слуг, а знамена проводу Твого замайорять в усіх Твоїх володіннях.

О Господи мій! Ти бачиш, як вхопилися вони за нитку Твоєї благодаті й міцно тримаються за поли шат Твого благодіяння. Признач для них те, що наблизить їх до Тебе, й відгороди їх від усього іншого, крім Тебе. Молю Тебе, о Ти, Царю існування й Заступнику зримого й незримого, уподібнити кожного, хто б не піднявся служити Справі Твоїй, до моря, що здіймається хвилями за Твоїм бажанням, до світила, що палахкотить вогнем Твого Священного Дерева, сяючи із-за обрію небес Твоєї Волі. Воістину, Ти є Могутнім, ослабити Тебе неспроможні ні міць усього світу, ані сила народів. Немає Бога, крім Тебе, Єдиного, Незрівнянного, Заступника, Самосущого.

О ти, хто вдосталь напився вина Мого мовлення із келиха Моїх знань! Такі піднесені слова стали чутними нині від шелесту крони божественного Дерева Лотос, що його посадив у Всевишньому Раю Властитель Імен десницею небесної сили:

Тараз перший

і перший проблиск світанку із-за обрію Матері-Книги полягає в тому, що людина мусить пізнати свою сутність і визначити, що веде до шляхетності або убозтва, слави чи приниження, багатства чи бідності. Вступаючи в період повного розкриття своїх здібностей і досягаючи зрілості, людина має потребу в матеріальних засобах, і ті засоби, які вона здобуває ремеслом або професією, на думку мудреців, а особливо в очах тих слуг, котрі присвятили себе вихованню світу й напучуванню його народів, гідні вшанування і похвали. Вони виночерпії життєдайної води знань і провідники до довершеного шляху. Вони скеровують народи світу на пряму стезю і навчають їх тому, що сприяє піднесенню й звеличенню людини. Пряма стезя – та, що веде людину до світанку проникливості та розсвіту істинного розуміння і спрямовує її до набуття слави, честі й величі.

Плекаємо надію, що ніжною ласкою Всемудрого, Всевідаючого затьмарюючий пил розсіється і зросте сприйнятливість, щоби люди змогли виявити мету, задля якої їх покликано до буття. Сеї Доби варте уваги все, що помагає позбутися сліпоти й покращити бачення. Таке бачення діє як засіб, що приводить до справжніх знань. Дійсно, згідно із твердженнями мудреців, гострота розуміння обумовлюється гостротою бачення. Люди Бага повинні за будь-яких обставин дотримуватися того, що є добропорядним та пристойним, і закликати людей поводитися відповідним чином.

Тараз другий

полягає в спілкуванні з послідовниками всіх релігій у дусі дружелюбності й товариськості, оприлюдненні того, що Промовець сповістив із Сінаю, і дотриманні справедливості в усіх справах.

Наділеним щирістю й правдивістю належить спілкуватися з усіма народами і племенами земними з радістю і привітністю, бо злагода між людьми сприяла і сприятиме надалі єднанню й порозумінню, які, у свою чергу, є запорукою підтримання порядку у світі й відродження держав. Блаженні ті, що міцно тримаються ниті доброзичливості та люблячого співчуття, позбавлені злоби й ненависті.

Цей Зганьблений закликає народи світу виявляти терпимість і праведність, що є двома світочами серед темряви світу й двома вихователями, котрі наставляють людство. Щасливі ті, хто здобув сі якості, і горе недбалим.

Тараз третій

стосується гарної вдачі. Гарна вдача – то, воістину, найкраще убрання людям від Бога. Нею Він прикрашає храми Своїх любих. Життям Моїм присягаюсь! Світло доброї вдачі сильніше за сонячне світло і блиск. Хто здобуває її, вважається коштовністю серед людей. Слава й піднесення світу неодмінно залежить від неї. Доброчесна вдача є засобом, що скеровує людей на Пряму Стезю й приводить до Великого Сповіщення. Благо тому, хто прикрашений рисами праведника та вдачею Вишнього Сонму.

Вам належить за всіх обставин спрямовувати погляд свій на справедливість і чесність. У Потаємних Словах Наше Найвеличніше Перо явило таке піднесене висловлювання:

„О сину Духу! Найулюбленішою понад усе для погляду Мого є Справедливість; не відвертайся од неї, якщо прагнеш Мене, і не зневажай її, щоб міг Я покластися на тебе. З її допомогою бачитимеш власними очима, а не очима інших, і пізнаватимеш власним розумінням, а не розумінням ближнього. Зваж серцем своїм, як годиться тобі бути. Воістину, справедливість – Мій дар тобі і знак Моєї ніжної прихильності. Тож помісти її перед своїми очима”.

Ті, хто є справедливими й неупередженими в судженнях своїх, посідають високе положення та носять благородні звання. Яскраве світло благочестя й праведності випромінюється такими душами. Щиро сподіваємося, що народи й країни світу не будуть позбавлені сяяння сих двох світил.

Тараз четвертий

торкається надійності. Воістину, вона є брамою безпеки для всіх, хто живе на землі, й прикметою слави з боку Всемилостивого. Хто причащається нею, насправді причастився скарбницями багатства й процвітання. Надійність – то найвеличніші врата, що ведуть до спокою й безпеки людей. Дійсно, успіх кожної справи залежав і залежить від неї. Всі володіння сили, пишноти й багатства осяваються її світлом.

Нещодавно Перо Всевишнього явило такі піднесені слова:

„А зараз ми нагадаємо тобі про Надійність та положення її за судженням Бога, Господа твого, Володаря Могутнього Престолу. Одного дня ми вирушили до Нашого Зеленого Острова. Прибувши, Ми споглядали його нуртуючі потоки, його розкішні дерева, залиті сонячним світлом. Повернувши обличчя Своє праворуч, Ми побачили дещо, що перо описати безсиле, як не в змозі воно передати й те, що відкрилося зору Господа Людства в тій найсвятішій, найвеличнішій, тій благословенній та найпіднесенішій Місцині. Потім, повернувшись ліворуч, Ми побачили одну з Красунь Найвеличнішого Раю, що постала в стовпі світла й голосно промовляла: „О жителі землі й неба! Подивіться на Мою вроду, Моє сяйво, Моє одкровення і Мій блиск. Богом клянуся, Істинним! Я є Надійність, її одкровення та її краса. Я винагороджу кожного, хто б не пригорнувся до Мене, не розпізнав би Моє звання й положення та міцно ухопився б за полу Моїх одеж. Я найвеличніший візерунок народу Бага й шати слави для всіх у царстві творіння. Я верховне знаряддя для досягнення благополуччя світу та обрій упевненості для всього сущого”. Так Ми надіслали тобі те, що наблизить людство до Господа творіння”.

О народе Бага! Надійність – насправді найліпше убрання для ваших храмів і найславетніший вінець для ваших голів. Міцно ухопіться за неї за велінням Того, Хто є Розпорядником, Всеобізнаним.

Тараз п’ятий

стосується захисту й збереження положення слуг Божих. Нікому не потрібно нехтувати правдою в жодній справі – навпаки, потрібно розкривати правильне та істинне. Люди Бага не повинні відмовляти жодній душі в належній їй винагороді; їм слід з повагою ставитись до ремісників і, на відміну від людей старих часів, не оскверняти грубощами мови своєї.

У сю Добу сонце майстерності сяє над обрієм Заходу, і з моря в тім краю струменить потік ремесел. Слід висловлюватись справедливо й високо цінувати таку щедроту. Життям Бога присягаюсь! Слово „Неупередженість” сяє яскраво й сліпуче, мов сонце. Молимо Бога милостиво пролити на кожного світло її. Він дійсно могутніший за все, Той, Хто зазвичай відгукується на мольби всіх людей.

У дні сі правдивість та щирість тяжко бідують у кігтях обману, і справедливість потерпає від батога несправедливості. Імла ганебності так оповила весь світ, що в усіх усюдах не видно нічого, окрім полчищ вояків, і з усіх земель не чутно нічого, крім брязкоту мечів. Благаємо Бога, Істинного, зміцнити можновладців Його в тому, що відродить світ і принесе спокій народам.

Тараз шостий

Знання – один із чудових дарів Божих. Кожному належить оволодівати ними. Ті мистецтва й знаряддя, що явлені нині, здобуті завдяки Його знанню й мудрості, відкритим у Посланнях і Скрижалях Його Найпіднесенішим Пером – Пером, зі скарбниці якого на світ з’являються перли мудрості й мовлення, мистецтв і ремесел.

У День сей перед очима людей розкрилися таємниці землі. Шпальти газет, що швидко видаються, є справжнім дзеркалом світу. Вони відображають діяння й прагнення різних народів і племен. Вони як віддзеркалюють їх і роблять їх відомими. Вони – свічадо, наділене слухом, зором і мовою. Се дивовижне й могутнє явище. Однак, тим, хто пише для них, належить очиститися від намовлянь ганебних пристрастей і бажань та вбратися в шати справедливості й неупередженості. Їм слід якомога краще з’ясовувати обставини і встановлювати факти, а відтак описувати їх.

Що стосується цього Зганьбленого, то більша частина розказаного в газетах позбавлена правди. Чесні слова й правдивість, завдяки своєму високому званню й положенню, вважаються сонцем, сяючим над видноколом знань. Хвилі, що здіймаються від сього Океану, відкриті зору народів світу, а звірення Пера мудрості й мовлення явні повсюди.

Преса повідомляє, що Слуга сей утік із землі Та (Тегеран) в Ірак. Благодатний Боже! Ні на єдину мить сей Зганьблений не приховував Себе. Навпаки, Він повсякчас лишався непохитним і відкритим очам усіх людей. Ми ніколи не уникали Своєї долі і не прагнутимемо втекти повік. Насправді ж, це недоумкуваті уникають Нашої присутності. Ми покинули Свою рідну країну, і супроводжувані двома кінними конвоями, з боку двох шанованих урядів Персії та Росії, прибули до Іраку в усій повноті слави та влади. Хвала Богу! Справа, Виразником якої є сей Зганьблений, підноситься до небес, сяючи яскраво, наче сонце. Приховування не має доступу до сього положення, як немає підстав для страху чи мовчання.

Таїнства Воскресіння й події Останньої Години відкрито явлені, проте, люди поринули в безтурботність і самі винні в тому, що виявилися повитими пеленою. „І коли моря завирують... І коли Письмена розгорнуться.” (Коран 81:6, 10) Праведністю Бога присягаюсь! Світанок справді зайнявся, і світло засяяло, і ніч відступила. Щасливі ті, що осягають те розумом. Щасливі ті, що домоглися сього.

Славен будь Бог! Перо в розгубленні, що писати, і Язик у збентеженні, що ж говорити. Всупереч небаченим злигодням і рокам, проведеним в ув’язненні, неволі та жахливих випробуваннях, Ми бачимо, що нині постали завіси, цупкіші від вже розірваних Нами на шматки, і вони застилають зір і затьмарюють світло розуміння. Більш того, Ми помічаємо, що нові наклепи, поширювані зараз, непомірно злостивіші від розповсюджуваних раніш.

О люди Байану! Бійтеся ж Господа милосердного. Подумайте про людей минулого. Якими були їхні діяння і які плоди вони пожали? Все ними говорене було не більше ніж обманом, а все ними зроблене виявилось нічого не вартим, окрім слів та вчинків тих, кого Бог милостиво захистив Своєю владою.

Присягаюсь життям Того, Хто є Мрією всього світу! Коли б людина прислухалася до серця свого, то вона, вільна від всіх уподобань світу сього, поспішила б до Найвеличнішого Світла й звільнилася б та очистилася б від пилу марних мрій і кіптяви пустих фантазій. Що могло в минулому спонукати людей помилятися і хто збивав їх з пуття? Вони все ще відкидають істину, знаджуючись власними себелюбними пристрастями. Зганьблений сей голосно гукає заради Бога. Хто воліє, хай повернеться до того, а кому те не до вподоби, нехай відвернеться. Воістину, Бог цілком здатен обійтися без усього, чи то з минулого, а чи з майбутнього.

О люди Байану! Чоловік, подібний до Хаді Даулат-Абаді, з тюрбаном і посохом, став джерелом протистоянь та перешкод і настільки переобтяжив людей забобонами, що ще й зараз вони очікують появи вигаданої особи з неіснуючої місцевості. Прийміть застереження, о люди, наділені кмітливістю.

О Хаді! Прислухайся до Гласу сього надійного Порадника: спрямуй стопи свої зліва направо, тобто від пустих фантазій повернися назустріч певності. Не вводь людей у гріх. Божественне Світило сяє, Справа Його очевидна, а знамення всеохоплювальні. Повернися лицем своїм до Бога, Рятівника в Небезпеці, Самосущого. Заради Бога відмовся від своєї правлячої ролі й облиш людей на самих себе. Ти не втямив суттєвої істини, ти не обізнаний з нею.

О Хаді! Будь одноликим на стезі Божій. Перебуваючи серед невірних, ти сам невірний, а серед набожних – і ти набожний. Поміркуй про ті душі, що в тім краю пожертвували життям своїм і надбанням, і, може статися, тобі вдасться сприйняти застереження й стряхнути дрімоту. Подумай, кому належить віддати перевагу – тому, хто береже тіло своє, життя та власність, чи тому, хто на стезі Божій відмовляється від усього? Розсуди чесно й не прилучайся до несправедливих. Твердо держись справедливості й непорушно наслідуй неупередженість, щоб ненароком, із корисливих спонукань, не скористався ти релігією як тенетами чи знехтував істиною заради багатства. Воістину, проступки твої, як і несправедливі діяння тобі подібних, стали настільки болісними, що Перо Слави змушене вдатися до сих застережень. Побійся Бога. Той, Хто провіщав се Одкровення, проголосив: „Він за будь-яких обставин проголошуватиме: „Воістину, воістину, Я є Бог, немає Бога, крім Мене, Помічника в Небезпеці, Самосущого”.

О люди Байану! Вам не дозволено спілкуватися із любими Бога. Чому й заради чого накладена подібна заборона? Будьте чесними – заклинаю вас Богом – і не пристаньте до недбалих. Тим, хто обдарований прозорливістю, а також Найвеличнішій Красі, мета такого прокляття відома й очевидна; вона полягає в тому, щоби ніхто не дізнався про його (Хаді) секрети й діяння.

О Хаді! Ти не побував у Нашому товаристві, а тому не обізнаний зі Справою. Не дій на догоду власному пустому маренню. Відсторонись від нього й сумлінно досліди Писання власними очима, обмірковуючи все, про що йтиметься. Зглянься на себе й на слуг Божих і не розпалюй непокори подібно до людей минулого. Шлях визначений і докази очевидні. Перетвори кривду на справедливість, а упередженість на безсторонність. Плекаємо надію, що подуви божественного натхнення зміцнять тебе і що своїм внутрішнім чуттям ти зможеш відчути благословенні слова: „Промов: То ж є Бог, а відтак облиш їх забавлятися своїм сутяжництвом” (Коран 6:91). Ти був там (Кіпр) і бачив його (Мірзу Яг’я). А тепер розсуди справедливо. Не викривляй істину ні перед собою, ні перед людьми. Ти неосвічений і, до того ж, необізнаний. Прислухайся до Голосу цього Зганьбленого й поспіши до океану божественних знань, і, можливо, тоді ти прикрасишся візерунком розуміння й зречешся усього, крім Бога. Почуй Голос сього доброзичливого Порадника, що скинув покрови й відкрився зору царів та їх підлеглих, голосно звертаючись до них, скликаючи людей світу, всіх і кожного, до Того, Хто є Повелителем Вічності. Се те Слово, над обрієм Якого сліпуче сяє денна зоря невичерпної благодаті.

О Хаді! Зганьблений сей, вільний від усілякої прихильності до світу сього, докладає всіх зусиль, аби загасити полум’я ворожнечі й ненависті, що несамовито палає в серцях народів землі. Кожній справедливій і неупередженій людині слід подякувати Богові – хай звеличується слава Його – й піднятися на допомогу сій визначальній Справі, щоб вогонь перетворився на світло, а ненависть поступилася місцем братерству й любові. Праведністю Бога присягаюсь! У цьому полягає єдина мета сього Зганьбленого. Проголошуючи сю виняткову Справу й відкриваючи її Істину, Ми дійсно зазнали незліченних страждань, тягот та бід. Ти сам засвідчив би згадане Нами, якби міг говорити чесно. Воістину, Бог рече правду й вказує Шлях. Він Сильний, Могутній, Благодатний.

Хай Слава Наша спочиває на людях Бага, кого ні деспотизм гнобителя, ні влада нападника не здатні відвернути від Бога, Властителя світів.

Бахаулла

Наш адрес и телефон

 

03062, г.Киев, пер.Щербакова, 1-б
тел. 427-07-95,
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Отправить сообщение
Страничка на Facebook